Cum dai în gropi în centrul orașului

6 august 2013

gropi Piața Unirii

În toamna anului trecut, pe trotuarele din zona Pieței Unirii (cel din fața magazinului și cel de pe latura opusă), a început înlocuirea pavajului de asfalt cu dale din granit. Nu discutăm calitatea lucrării, oportunitatea sau costurile ei. Semnalăm doar starea acesteia și faptul că în prezent este neterminată, ba a părut chiar întreruptă o bună bucată de vreme. Numărul de pietoni care trec zilnic pe aici este foarte mare, iar disconfortul și pericolul de accidentare (împiedicare, călcat în gropi, goluri neprotejate etc.) este extrem de ridicat.

Cine a comandat lucrarea

Ne-am adresat Primăriei Generale a Municipiului București, care a răspuns: „… vă comunicăm că aceasta nu este de competența instituției noastre. În consecință, potrivit O.G. nr. 27/30.01.2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, petiția a fost redirecționată la Administrația Străzilor, instituție publică de interes local a Municipiului București, care are competențe legale de soluționare și de la care urmează să primiți răspuns.“ – semnat de: Cătălin Ion Zoican, director general, Camelia Brînzea, șef serviciu și întocmit de Diana Ursu, consilier superior.

În concluzie, această lucrare a fost comandată de Administrația Străzilor, care este un „serviciu public de interes local al Municipiului București, organizat ca instituție publică cu personalitate juridică și înființat prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București“ și deci nu este subordonată Primăriei Municipiului București – conform unei alte adrese primite din partea primăriei, semnată de: Mirela Ercuță, director executiv, Camelia Brînzea, șef serviciu și întocmit de Teodora Țâțârligă, consilier principal.

Cine execută lucrarea

Administrația Străzilor, căreia i-au fost redirecționate întrebările noastre, a trimis la rândul ei executanților problema „spre analizare și soluționare“. Executanții sunt firmele S.C. Euroconstruct Trading 98 S.R.L. și S.C. Tecnic Consulting Engineering S.R.L., care până în prezent nu au indicat motivele pentru care lucrarea nu e finalizată iar șantierul este organizat atât de prost, punând în pericol pietonii.

Cum ar trebui organizat șantierul, conform legii

Conform legii 50/91 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, pentru modificarea, repararea, modernizarea, reabilitarea străzilor este nevoie de o autorizare de construire. Orice autorizare se face în baza unui proiect, care este public. Este probabil interesant de aflat cine a întocmit proiectul și cum arată acest proiect, dar nu am primit până în prezent aceste informații. În legislație, se specifică negru pe alb că orice proiect și șantier trebuie să respecte norme de siguranță și de protecție a muncii, dintre care amintim „siguranța circulației pietonale“, ceea ce presupune asigurarea protecției utilizatorilor, împotriva riscului de accidentare, în timpul deplasării pedestre, denivelările maxime admise fiind de 2,5 cm – valoare peste care trebuie semnalizate și protejate –, iar rosturile dintre dalele pavajului sau dintre orificiile grătarelor pentru ape pluviale, de maxim 1,5 cm.

gropi Piața Unirii

Proiectantul are obligația să prevadă aceste măsuri de siguranță pe durata șantierului, precum și pe cele de pe durata de exploatare, iar beneficiarul (cel care a comandat lucrarea) este obligat să stabilească cu proiectantul și executantul suprafața pe care se execută lucrările și să specifice condițiile care trebuie respectate, astfel încât să nu fie afectată funcționarea zonei în condiții de siguranță. Executantul răspunde de realizarea lucrărilor de construcții în condiții care să asigure evitarea accidentelor de muncă.

În cazul nostru, zona pe care se lucrează nu a fost delimitată, lucrările nu respectă niciun fel de norme împotriva accidentelor, iar materialele sunt nepăzite – ceea ce presupune o risipă din fondurile publice. Conform prevederilor legale, atât cel care a comandat lucrarea, cât și executantul sunt răspunzători. Așadar, cetățenii care se accidentează aici, pot acționa în justiție Administrația Străzilor.

Ce e de făcut

Acest caz nu este unul izolat. Nu ne mai frapează că majoritatea lucrărilor de reparare a drumurilor ignoră normele minime de siguranță, atât pentru cetățeni, cât și pentru muncitori. Încercăm să fim vigilenți, să nu ne rupem picioarele și trecem mai departe, trecând cu vederea, resemnați. Cum ar fi dacă Administrația Străzilor ar primi zilnic sute de scrisori pentru că șantierul constituie un pericol și funcționarii ar fi informați că instituția va fi dată în judecată dacă nu remediază urgent situația? Poliția sau Inspectoratul de Stat în Construcții se limitează la a trimite scrisori de atenționare, eventual mai aplică o amendă executantului, dar șantierul rămâne neschimbat.

Încurajăm pe toți cetățenii care constată astfel de nereguli să se adreseze Administrației Străzilor și Consiliului General al Primăriei – format din persoane alese prin vot – pentru a sesiza problema, a solicita rezolvarea ei și respectarea legii. Pentru că lucrările la trotuarele din centru parcă nu se opresc niciodată!

Foto: Teodor Pricop

Administrația străzilor
Dispecerat de Urgență: 0800 800 882
Tel.: 021 315 12 19

Inspectoratul de Stat în Construcții
Tel.: 021 330 10 01, 021 330 13 28, 021 330 03 30
E-mail: bucuresti-ilfov@isc-web.ro

Primăria Municipiului București (PMB)
Centrala: 021 305 55 00, 021 305 55 55
Secretariat Primar General: 021 305 55 07, 021 305 55 06
E-mail: sorin@sorinoprescu.ro

Registratura PMB
Bdul Regina Elisabeta nr. 42 (lângă clădirea veche a primăriei, în apropiere de Cișmigiu)
Tel.: 021 302 15 15

Prefectura București
E-mail: e_petitie@mai.gov.ro
Telefon: 021 312 65 25
Telefonul cetățeanului: 021 9866

Alte date de contact la secțiunea Petiții

Adaugă un comentariu

Adresa de e-mail nu va fi publicată. (*) - câmpuri obligatorii

*

Vreau să primesc notificări prin e-mail când apar comentarii noi.
Dacă doriți să primiți notificări fără a scrie acum un comentariu, click aici.