De fapt, de drept

Curat sau murdar? Sau … ?

salubritate

Conform Articolului 3 din Legea nr. 101 din 25.04.2006, Serviciul de salubrizare se organizează și funcționează pe următoarele principii: a) protecția sănătății populației; b) autonomia locală și descentralizarea serviciilor; c) responsabilitatea față de cetățeni; d) conservarea și protecția mediului înconjurător; e) asigurarea calității și continuității serviciului; f) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat; g) nediscriminarea și egalitatea de tratament al utilizatorilor; h) transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor; i) administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ – teritoriale și a banilor publici; j) securitatea serviciului; k) dezvoltarea durabilă.

După cum știm cu toții, există zone, în fiecare sector al Bucureștiului, în care gunoiul nu este strâns, dar obligația de plată a cetățeanului e aceiași cu cea din zonele în care sunt strânse. Deci unde este principiul tarifării echitabile?

Am primit pe adresa redacției mai multe mesaje de la cetățeni nemulțumiți că nu sunt consultați, nici măcar informați înainte de a fi semnate contractele dintre primării și operatorii de salubritate. Totul este făcut netransparent, fără studii privind gradul de satisfacție a cetățenilor și nivelul de profesionalism demonstrat anterior de operatorul respectiv. De foarte multe ori serviciile sunt plătite – și sumele sunt extrem de mari –, dar nu sunt prestate profesionist.

Cât despre respectarea principiului responsabilității privind reciclarea, gradul de refolosire și recuperare a deșeurilor este, din informațiile obținute, sub 5%, în condițiile în care media europeană se află undeva pe la 50%.

Drepturile și responsabilitățile cetățenilor

Conform Articolului 24 (6) din aceeași lege, fiecare dintre noi trebuie să: a) respectăm clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare; b) achităm obligațiile de plată, în conformitate
cu prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare; c) asigurăm accesul utilajelor de colectare a deșeurilor la punctele de colectare și al utilajelor de intervenție pentru stingerea incendiilor; d) asigurăm precolectarea separată, în recipientele asigurate de operatorul serviciului, distinct inscripționate și amplasate în spații special amenajate, a deșeurilor pe care le-am generat în propria gospodărie sau ca urmare a activităților lucrative pe care le desfășurăm; e) aplicăm măsuri privind deratizarea și dezinsecția, stabilite de autoritatea locală și de direcția de sănătate publică teritorială.

Avem și alte obligații și drepturi prevăzute în Legea nr. 51 din 2006, republicată, care fac referire la serviciul de salubrizare.

Împotriva hotărârilor autorităților administrației publice locale, adoptate în aplicarea aceleiași legi, persoanele fizice sau juridice interesate se pot adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii – Art. 8 (4) din Legea nr.51/2006.

Într-un aricol viitor vă vom prezenta drepturile și responsabilitățile pe care le are primăria, fie că e generală, fie că e de sector.

Foto: Teodor Pricop

Adaugă un comentariu

Adresa de e-mail nu va fi publicată. (*) - câmpuri obligatorii

*

Vreau să primesc notificări prin e-mail când apar comentarii noi.
Dacă doriți să primiți notificări fără a scrie acum un comentariu, click aici.